Надвірнянська ДПІ Головного управління ДПС в Івано-Франківській області інформує: Оприлюднено приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації

У банері «Одноразове добровільне декларування» на вебпорталі Державної податкової служби України розміщено приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації:

Одноразова (спеціальна) декларація, що подається до Державної податкової служби України з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року;

Одноразова (спеціальна) декларація, що подається до Державної податкової служби України з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року зі сплатою збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування трьома рівними частинами.

 

З 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування  відбувається шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до Державної податкової служби України через приватну частину Електронного кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація».

Щодо перереєстрації програмного РРО в разі зміни найменування або адреси господарської одиниці, де використовується такий ПРРО

Перереєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій здійснюється у разі зміни найменування (прізвища, імені, по батькові (за наявності)) або податкового номера суб’єкта господарювання (без державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО.

Для перереєстрації подається Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316602) з позначкою «Перереєстрація». При цьому, заява про внесення змін у дані про ПРРО подається у разі змін даних, що вказуються у Заяві, що не потребують перереєстрації (зміни назви ПРРО тощо).

Заява про проведення перереєстрації або внесення змін у дані про ПРРО подається суб’єктом господарювання за умови направлення останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на такому ПРРО.

У разі зміни місцезнаходження або місця проживання, включення чи невключення суб’єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контролюючих органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС здійснюється перереєстрація ПРРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547».

РРО та/або ПРРО при реалізації продукції власного виробництва можливо не застосовувати

Реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання.

Норми встановлені п. 1 ст. 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами і доповненнями.

До продукції власного виробництва відноситься продукція, яка виробляється та реалізується самим підприємством в єдиному технологічному процесі з використанням власної або найманої робочої сили.

Чи скасовується реєстрація РРО при переході на ПРРО?

 Відповідно до п. 1 глави 4 розд. II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 реєстрація реєстратора розрахункових операцій (РРО) діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, коли, зокрема, суб’єкт господарювання у зв’язку із застосовуванням програмного РРО (далі – ПРРО) вирішив відмовитись від застосування РРО, строк служби якого не закінчився.

Законодавчо не передбачено обмежень на використання поряд з РРО також і ПРРО. Суб’єкт господарювання може самостійно обрати для використання РРО або ПРРО.

Якщо суб’єкт господарювання приймає рішення замість РРО використовувати ПРРО, то при переході на ПРРО скасовується реєстрація РРО.

Подавати  звітність за допомогою сервісу ДПС України «Електронний кабінет» вигідно та зручно

   На сьогодні «Електронний кабінет» залишається найпопулярнішим електронним сервісом Державної податкової служби, який забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України (далі – Кодекс) та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання Кодексу.

 Вхід до «Електронного кабінету платника» здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua.

Електронний кабінет складається із двох функціональних частин: відкрита  (загальнодоступна) та приватна (особистий кабінет).

Усі користувачі без використання кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) мають доступ до відкритої (загальнодоступної) частини Електронного кабінету.

У відкритій частині Електронного кабінету користувачі мають можливість отримувати інформацію, яка відповідно до законодавства є відкритою та підлягає оприлюдненню.

Через відкриту (загальнодоступну) частину Електронного кабінету платник має можливість:

скористатися інформацією загальнодоступних реєстрів (дані про взяття на облік платників податків; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру страхувальників; дані реєстру платників єдиного податку; дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального; дані реєстру неприбуткових установ та організацій тощо);

пошуку фіскального чека, який дозволяє покупцям здійснювати пошук чеків, що формуються традиційними реєстраторами розрахункових операцій, та електронних чеків, створених новітніми системами;

пошуку марки акцизного податку, який надає можливість перевірити легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

перегляд зацікавленими особами довідок про відсутність заборгованості;

ознайомлення з бланками податкової звітності;

отримання інформації про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів;

отримання контактів і адрес діючих центрів обслуговування платників;

ознайомлення з новинами ДПС;

ознайомлення з інструкцією користувача.

 Вхід до приватної частини (особистого кабінету) здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням КЕП будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг

В  приватній частині (особистому кабінеті) Електронного кабінету, крім сервісів відкритої частини будь-яким платникам надано можливість:

доступу до особистої інформації (реєстраційних та облікових даних) з можливістю її вивантаження у форматі pdf та xls,

доступу та контролю за станом розрахунків з бюджетом;

електронного листування з органами ДПС;

надсилання в електронному вигляді листів, запитів на отримання інформації, заяв на реєстрацію платником окремих податків, заяв на отримання довідки про відсутність заборгованості;

створення, перевірки та направлення в електронному вигляді податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого ЄСВ та перегляду процесу створення та подання її;

перегляд раніше поданої звітності незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях;

доступ до квитанцій щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, кореспонденції тощо, надісланої користувачу Е-кабінету, та доступ до надісланих користувачем електронних документів;

використання АРІ функціоналу Електронного кабінету (подання звітності, заяв, запитів та реєстрація податкових та акцизних накладних; передача банкам інформації про відкриття/закриття рахунків; фіскалізації чеків та передачі Z-звітів; вивантаження інформації з реєстрів ДПС, стану розрахунків з бюджетом).

За допомогою Електронного кабінету платники податків можуть підготувати, заповнити та надіслати будь - який звітний документ. Подання податкової звітності в електронному вигляді має багато переваг для платників податків, зокрема, платники податків отримують:

- економію робочого часу, а також власних коштів на придбання бланків звітних документів; звітність, надіслана до податкового органу електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання;

- уникнення витрачання часу у чергах до „вікна” прийому звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;

- оперативне оновлення форматів подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв’язку.

  З актуальною інформацію з податкових питань можна ознайомитись на офіційних сторінках ДПС України у соціальних мережах Facebook, Telegram, Instagram та за допомогою сервісу «InfoTAX».

 

Заступник начальника Надвірнянської ДПІ

 Головного управління ДПС в Івано-Франківській

 області                                                                                                          Богдан НАГОРГЯК

 

 

 

 

Share