Як зареєструвати місце проживання дитини без дозволу іншого з батьків

Процедура прописки малолітніх дітей аналогічна процесу реєстрації місця проживання повнолітніх громадян, проте має ряд юридичних особливостей. Зокрема, прописка дитини до 14 років може бути здійснена виключно за місцем реєстрації одного з батьків (разом з матір’ю чи батьком, або за їх спільною адресою). Згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна.

Згідно п.18 Постанови КМУ від 02.03.2016 року № 207 у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків. Дозвіл тата (мами) на прописку дитини в квартиру або будинок до другого з батьків не потрібен лише у випадку, якщо місце проживання дітей визначено відповідним рішенням суду або висновком органу опіки.

 

Якщо в свідоцтво про народження відомості про батька внесені зі слів матері, необхідно надати оригінал і копію виписки з Державного реєстру актів цивільного стану про занесення інформації відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

Для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, необхідна присутність обох батьків або нотаріально завірена згода батька (матері) на виписку та прописку дитини за новою адресою.
  У випадку, якщо батько не згоден на зміну місця проживання дитини, необхідно:
  1. Звернутися до Центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) із заявою про реєстрацію місця проживання дитини. Якщо потрібно ще й зняти дитину з попереднього місця проживання, додається заява про зняття з реєстрації місця проживання дитини.

 2. Отримати відмову у знятті з місця проживання та реєстрації місця проживання дитини .

  3. Звернутися з позовом до суду.

Один із батьків, котрий не надає згоди на зняття та реєстрацію місця проживання дитини порушує права дитини та права того з батьків, з ким проживає дитина, на вільний вибір місця проживання. Відповідно до цивільного законодавства України місце проживання дитини має відповідати місцю проживання батьків, або одного з них. Сімейним кодексом України передбачено, що місце проживання визначається за домовленістю батьків.

Згідно із ч. 2 ст. 161 Сімейного кодексу України у випадку, якщо батьки не проживають разом, та не домовились із ким саме буде проживати дитина – спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Варто згадати і міжнародні правові акти. Зокрема, протокол №4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначає, що кожна людина має право вільно пересуватися та обирати місце проживання в будь-якій державі, на території якої вона перебуває легально. 


            Визначити місце проживання дитини можна незалежно від того розірваний шлюб чи ні. Фактом, що дозволяє встановити місце проживання дитини є окреме проживання батьків дитини, а також відсутність домовленості між ними щодо того, з ким буде проживати дитина, це у свою чергу породжує спір між сторонами. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» гарантує кожній людині право на вільне пересування по всій підконтрольній території України.

Після отримання відмови у ЦНАП щодо реєстрації малолітньої дитини громадяни вимушені звертатися за допомогою до юристів та адвокатів.
  Відповідну письмову відмову громадянин має право оскаржити до суду, і на підставі судового рішення зареєструвати місце проживання дитини.
  Якщо батьки зареєстровані за різними адресами, місце проживання малолітньої дитини реєструється разом з матір’ю (батьком) за письмовою згодою батька (матері) при подачі документів, або на підставі нотаріально завіреної письмової згоди батька (матері).

ЦНАП відмовляє у наданні дозволу на зняття з місця реєстрації або на реєстрацію місця проживання у випадку, якщо особа не подала потрібних документів.
     Однак, діючим законодавством не закріплено обмеження щодо реєстрації дитини, а лише встановлено певний порядок її реєстрації за згодою батьків або за рішенням суду, який дозволив зареєструвати дитину без згоди одного з батьків.
  Вказані дії щодо реалізації прав дитини не регулюються нормами, встановленим КАС України, так як порушень з боку реєстраційних органів не має. Тому потрібно в порядку цивільного судочинства звертатися із позовною заявою до суду за місцем реєстрації батька (матері), який не надає письмового погодження на зміну місця проживання дитини.

 

За більш детальною інформацією Ви можете звернутись до  відділу «Надвірнянське бюро правової допомоги» за тел.: 2-80-51; 050-71-91-048.

 

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД