Надвірнянське управління ГУ ДПС в Івано-Франківській області інформує: Податкові органи запрошують громадян для звірки даних щодо житлової та нежитлової нерухомості

У зв’язку з наближенням термінів надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, інформує, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 

- загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

Запрошуємо платників податків до Надвірнянського управління для проведення звірки даних щодо наявних об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

 

З 19 квітня 2020 року нові обов’язки власників РРО

Законом України від 20.09.2019 № 128 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» передбачено зміни в порядку застосування РРО.

Так, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, з 19 квітня 2020 року зобов’язані:

- створювати контрольні стрічки у паперовій або електронній формі і забезпечувати їх зберігання:

на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) - протягом трьох років;

на програмних РРО у разі розрахункових операцій у режимі офлайн - до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу.

- проводити розрахункові операції через РРО або через програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

- суб’єкти господарювання, які використовують програмні РРО, повинні будуть подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки.

- вести облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний буде надати контролюючим органам під час перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).

Такі вимоги не стосуватимуться фізичних осіб – підприємців - платників єдиного податку, які не є платниками ПДВ (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

 

Щодо розміру податкової соціальної пільги у 2020 році

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено  у розмірі 2 102 грн. Зазначений  показник впливає на  розмір податкових соціальних пільг.

Податкова соціальна пільга — це сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати.

Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить  2 940,0 грн. (2 102 × 1,4), Отже, податкова соціальна пільга у  2020 році становитиме такі розміри:

- базова 100 % (загальна) ПСП для будь-якого платника податку — 1 051,0 грн;

- 150 %  ПСП  — 1 576,9 грн;

- ПСП   у розмірі 200 % — 2 102,0 грн.

Для отримання податкової соціальної пільги працівник подає роботодавцю заяву та (за необхідності) копії документів, передбачені Постановою КМУ № 1227 від 29.12.2010 р.

 

Отримувачі іноземних доходів повинні їх задекларувати

Положеннями Податкового Кодексу встановлено, що платник податку, який отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п.п.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ).

Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку у контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

Таким чином, отримувачі доходів, джерела виплат яких є іноземними, повинні подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, у якій

включити до загального річного оподатковуваного доходу іноземні доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого

За відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 ПКУ, такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами.

 

Детінізація зайнятості: Перевірте сумлінність свого роботодавця

На сьогодні ДПС України створено зручний сервіс„Електронний кабінет платника”, який працює в режимі 24/7/365із забезпеченням повного спектру послуг, за допомогою яких, є можливість сформувати запит про суми виплачених доходів, перевірити свій загальний страховий стаж та розмір заробітної плати (доходу) на яку нараховується єдиний соціальний внесок, а відповідно, і сумлінність роботодавця.

Для користування «ЕК для громадян» приватної частини «Електронного кабінету», громадянину необхідно отримати електронний цифровий підпис для фізичних осіб в Акредитованому центрі сертифікації ключів.

Електронний цифровий підпис та практичну допомогу щодо його використання, ви маєте можливість отримати в ГУ ДПС в Івано-Франківськвй області.

Також, звертаємо увагу роботодавців на неприпустимість використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати у «конвертах».

На сьогодні, крім широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування щодо вимог до оформлення трудових відносин із найманими працівниками, здійснюються вибіркові перевірки суб’єктів господарювання.

В першу чергу інспектори завітають до роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці або які на час інформаційних заходів мали незадекларованих працівників і  не оформили з ними відносини належним чином.

 

Добровільна сплата єдиного внеску сьогодні-забезпечення пенсією в майбутньому

Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 10 Закону України від 08.07.10 р. №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхуван­ня" (далі - Закону №2464) платниками, які мають право на добровільну сплату ЄВ на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання, є особи, які досягли 16-річного віку та не перебу­вають у трудових відносинах з роботодавцями, та не нале­жать до платників ЄВ, та­ких, як фізичні особи - підприємці незалежно від системи оподаткування та самозайнятих осіб, а також членів фермерських госпо­дарств (пп. 4, 5 та 5 прим. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464), у тому числі іноземці та осо­би без громадянства, які пос­тійно проживають або пра­цюють в Україні, громадя­ни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжна­родними договорами, зго­да на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, — на загальнообов'язкове дер­жавне пенсійне страхування.

Згідно з ч. 2 ст. 10 вищезазначеного Закону особи беруть доб­ровільну участь у системі загальнообов'язкового дер­жавного соціального стра­хування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у сис­темі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Для укладання  договору громадянину необхідно звернутися до управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів, Головного управління ДПС у Івано-Франківській області з заявою відповідної форми, передбаченої чинним законодавством. Податковим органом, що отримав заяву після перевірки відомостей, зазначених у заяві,  в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня її отримання  укладається договір про добровільну участь, у якому зазначаються, зокрема, строк дії договору, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

 

Благодійні внески неприбутковим організаціям можна включити до податкової знижки

З 1 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2019 році.

Під час кампанії декларування податкові декларації про майновий стан і доходи подають громадяни, які зобов’язані декларувати свої доходи, а також особи, які мають право добровільно подати декларацію для застосування права на податкову знижку.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання - це документально підтверджена сума витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом.

Так, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення його оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року суму коштів або вартість майна, переданих у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

Такі витрати повинні бути підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх виконання чи надання. Зокрема, одним із документів, які підтверджують надання пожертви (благодійної допомоги), є договір про пожертву.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно, наступного за звітним податкового року.

Тобто, для громадян, які мають право на податкову знижку, граничний строк подання податкової декларації – по 31 грудня 2020 (включно).

Декларація за формою подається до податкового органу за місцем реєстрації.

 

За несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи передбачена відповідальність

До 1 травня 2020 року триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року, під час якої окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкові декларації про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Відповідно до пункту 120.1 статті 120 Податкового кодексу України несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, які зобов’язані нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання яких до контролюючих органів передбачено Податковим кодексом України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Крім того, відповідно до статті 164¹ Податкового кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, наведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також слід зазначити, у разі, якщо контролюючий самостійно визначає суму податкового зобов'язання, до фізичної особи застосовується штраф у розмірі 25 відс. суми донарахованого податку, а при повторному протягом 1095 днів порушенні – 50 відс. суми нарахованого податкового зобов'язання.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859».

 

Як припинити підприємницьку діяльність та знятися з обліку в податкових органах?

Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця проводиться державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати отримання від ФОП реєстраційної картки на проведення реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Форма реєстраційної картки затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

В день реєстрації припинення підприємницької діяльності орган державної реєстрації передає податковому органу відповідне повідомлення, в якому зазначається номер та дата внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Згідно пункту 177.11. статті 177 Податкового кодексу України фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Загалом, для повного зняття з обліку в податковому органі фізична особа-підприємець має забезпечити остаточні розрахунки з податків та зборів та єдиного внеску, подати ліквідаційну звітність, закрити усі рахунки відкриті у фінансових установах та в установлені строки подати до податкової інспекції для проведення документальної позапланової перевірки усі первинні та інші документи, пов’язанні з обчисленням та сплатою податків і зборів, єдиного внеску. Отже, підприємці можуть бути зняті з податкового обліку тільки в разі відсутності податкової заборгованості перед бюджетом.

Також, підставою для зняття ФОП з податкового обліку є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою. Крім цього, податковий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи – платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України, тобто 1095 днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації у відповідності до статті 78 ПКУ.

Зняття з обліку як платника єдиного внеску відповідно до п.1 ст.5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», здійснюється після проведення остаточного розрахунку, за заявою платника після проведення перевірок платників.

Порядок припинення підприємницької діяльності та підстави зняття з обліку в податкових органах, передбачено пунктом 65.10 статті 65, статті 67, Податкового кодексу України та вимог розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 зі змінами та доповненнями.

Дані про зняття з обліку фізичної особи-підприємця передаються податковим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку.

 

Житлові субсидії, виплачені фізичним особам не оподатковуються

Житлові субсидії, виплачені фізичним особам на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта», не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

При цьому структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, які нараховують фізичним особам житлові субсидії у вигляді безповоротної адресної державної соціальної допомоги, виконують функції податкового агента в частині відображення таких виплат у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «128».

Нагадаємо, порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами, відповідно до ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Крім того, ст. 165 Податкового кодексу встановлено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Зокрема, це сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

При цьому зазначені доходи не є об’єктом оподаткування військовим збором.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 із змінами та доповненнями затверджено Положення про порядок призначення житлових субсидій, яким визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерством соціальної політики України для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, умови призначення та порядок надання громадянам таких житлових субсидій.

Пунктом 3 Положення визначено, що житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Призначення житлових субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

 

Роботодавці зобов’язані подати повідомлення про прийняття на роботу до початку роботи працівника

Роботодавці зобов’язані подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкових інспекцій за місцем обліку їх як платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Зокрема, керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю працівників мають надіслати таке повідомлення до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором або контрактом.

Повідомлення можна подати такими способами:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Форму повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р.№ 413.

Звертаємо увагу роботодавців, що за не подання повідомлення про прийняття на роботу найманих працівників до податкових інспекцій передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати – 4723 гривень.

 

Чи може платник податків подати заяву на отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України та отримати таку довідку через Електронний кабінет?

Довідка про підтвердження статусу податкового резидента України видається для підтвердження, що особа є платником податків в Україні і є резидентом України у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною та відповідною країною.

Заява щодо отримання Довідки подається особисто платником, уповноваженою на це особою, надсилається поштою або через Електронний кабінет до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням юридичної особи  або місцем проживання фізичної особи.

Довідку видає державна податкова інспекція на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмової заяви такої особи. При цьому, нормами наказу ДПА України від 12.04.2002 № 173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України» зі змінами та доповненнями не передбачено отримання платником Довідки в електронному вигляді.

Діє Довідка в межах календарного року та потребує щорічного її оновлення.

 

Переваги застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій

Законом України від 20.09.2019 № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» з 19 квітня 2020 року передбачено запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Зокрема, цим Законом передбачено можливість бізнесу використовувати замість традиційних касових апаратів спеціальні програми, призначені для реєстрації розрахункових операцій – програмні РРО. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон заощадивши кошти на придбання традиційних РРО та їх обслуговування.

Переваги застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій:

- виключно онлайн реєстрація та онлайн передача (отримання) даних;

- Z-звіт створюється в автоматичному режимі, без ризику санкцій за його не створення для платника;

- з’являється альтернатива класичним РРО, які коштують платникам мінімум 200 грн. щомісяця для кожного РРО. Тепер користувачі зможуть користуватися безкоштовним рішенням;

- дозволяє працювати в режимі offline (до 36 годин разово та не більше 168 годин протягом календарного місяця), а потім надіслати звіт до ДПС;

- ДПС надаватиме інформаційну підтримку та допомогу у користуванні новими програмними РРО;

- суб’єкт господарювання на свій власний вибір може використовувати або класичний, або програмний РРО.

Реєстрація програмного РРО відбуватиметься онлайн в електронному кабінеті платника.

Програмний РРО видаватиме електронний чек, який можна буде надіслати покупцю на електронну пошту, або основні комунікаційні месенджери за номером телефону.

На сьогодні триває тестування безкоштовного додатку, розробленого Державною податковою службою.

Наразі додаток працює тільки в режимі «онлайн».

Програмне рішення для смартфонів та планшетів з операційними системами Android та iOS  вже доступне для зареєстрованих тестувальників.

Запис на тестування відбувається на сайті https://prrosto.kmu.gov.ua/

Пропозиції та зауваження можна надіслати безпосередньо через додаток «пРРОсто».

Share