Проведеною перевіркою виявлені систематичні правопорушення законодавства про рекламу

З 29 березня по 04 квітня 2019 року Сектором Державної регуляторної служби в Івано-Франківській області проведено планову перевірку додержання Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради вимог законодавства з питань видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами за період з 2 січня 2018 по 28 березня 2019 року.
Комісією ДРС (працівниками Сектору ДРС в Івано-Франківській області) перевірено, зокрема:

додержання порядку прийняття від суб'єкта господарювання або адміністратора заяви та документів, необхідних для видачі (переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами (зокрема щодо комплектності поданих документів), їх реєстрації та розгляду; додержання дозвільним органом вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами без залучення суб'єкта господарювання; додержання порядку та строків прийняття рішень про видачу (анулювання, переоформлення) документів дозвільного характеру та про відмову у видачі документів дозвільного характеру; додержання порядку та строків видачі (переоформлення) дозволу на розміщення зовнішньої реклами, надання письмового повідомлення суб’єкту господарювання (адміністратору) про відмову у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, рішення про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами; своєчасність унесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; розміщення дозвільним органом на веб-сторінці інформації, необхідної для провадження господарської діяльності.
В результаті перевірки, виявлено систематичні порушення дозвільним органом – Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради норм законодавства, що регулюють розміщення зовнішньої реклами. Такі порушення встановлені практично за всіма наведеними питаннями, які перевірено комісією ДРС (окрім розміщення дозвільним органом на веб-сторінці інформації, необхідної для провадження господарської діяльності).
Так, комісією виявлено, що протягом цілого періоду (з 02.01.2018 по 28.03.2019) Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради порушувались строки видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, суб’єктів господарювання не повідомлялось належним чином про відмову у видачі документа дозвільного характеру, що тягне за собою адміністративне правопорушення, встановлене статтею 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Разом з тим, Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради незаконно зменшувався строк на який видається дозвіл на розміщення зовнішньої реклами з 5 до 1 року, без вимоги заявника та здійснювалось залучення останнього до процедури погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами з відповідними органами та особами.
Станом на 04 квітня 2019 року дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у місті Івано-Франківськ видається у порядку, який не узгоджується з нормам діючого законодавства, оскільки комісією виявлено, що ані Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Івано-Франківську, ані інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги щодо видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території міста Івано-Франківськ не відповідають Законам України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про рекламу» та Типовим правилам розміщення зовнішньої реклами затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067. До того ж вони ще й передбачають додаткові дозвільні процедури не встановлені жодним актом, що регулює питання видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
 За результатом перевірки комісією складено акт планової перевірки додержання Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (дозволу на розміщення зовнішньої реклами) та припис міському голові міста Івано-Франківська про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, який необхідно виконати до 03 травня 2019 року.