Звіт про роботу Державної регуляторної служби України за 2018 рік

20 лютого відбувся публічний звіт Голови Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіної за 2018 рік. Під час нього була презентована інформація про основні результати діяльності ДРС щодо реалізації державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, питань дерегуляції господарської діяльності у 2018 році. 

 

Серед основних завдань  Державної регуляторної служби України: забезпечення прогнозованої та ефективної регуляторної політики; здійснення моніторингу та координації дій органів виконавчої влади, інститутів громадського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності; забезпечення ефективності та прозорості роботи контролюючих органів, оптимізація заходів нагляду (контролю); удосконалення системи ліцензування та спрощення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності; захист прав суб’єктів господарювання шляхом досудового врегулювання спорів між органами ліцензування та ліцензіатами. Виконання цих завдань спрямоване на реалізацію основної місії ДРС – руйнування бар’єрів для розвитку чесного бізнесу в Україні.

Результати за 2018 рік є такими:

Збільшився обсяг коштів, які ДРС зберегла для бізнесу

Одним із важливих напрямків роботи ДРС є забезпечення зменшення втручання державних органів у діяльність суб’єктів господарювання, усунення бар’єрів, в тому числі адміністративних для ведення бізнесу. У 2018 році ДРС попередила впровадження державних регулювань, які передбачали майже 43,5 млрд. грн. додаткових витрат для суб’єктів господарювання шляхом прийняття рішень про відмову у погодженні відповідних проектів регуляторних актів.

Наприклад ДРС було відмовлено в погодження проектів ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо створення умов для дистанційної торгівлі та детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» («Кешбек»). Ефект від цього рішення становив 15,9 млн. грн. Завдяки спільним зусиллям ДРС та громадськості ці кошти залишилися бізнесу.

Кількість нових регулювань на всеукраїнському рівні не збільшилась, але на місцевому рівні збільшилась вдвічі

Протягом 2018 року органами виконавчої влади розроблено та подано на погодження до ДРС 778 проектів регуляторних актів. З них, розробниками 553 проектів виступали регуляторні органи центрального рівня, 225 – місцеві органи виконавчої влади. У 2017 році центральними органами виконавчої влади розроблено та подано на погодження до ДРС 556 проектів регуляторних актів, а місцевими органами виконавчої влади – 117 проектів регуляторних актів.

Це свідчить про активізацію регуляторної діяльності місцевих органів виконавчої влади у 2018 році.  

Рівень відповідності регуляторної діяльності центральних органів виконавчої влади затвердженим планам суттєво покращився

Дотримання регуляторними органами принципу передбачуваності – послідовності регуляторної діяльності дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування своєї діяльності та є запорукою забезпечення права участі суб’єктів господарювання у регуляторній діяльності органів виконавчої влади. Крім того це сприяє залученню інвестицій у економіку України. Слід відзначити, що у 2018 році рівень відповідності регуляторної діяльності центральних органів виконавчої влади затвердженим планам суттєво покращився. Якщо у 2017 році розробку 42% проектів регуляторних актів, поданих на погодження до ДРС, не було передбачено відповідними планами, то у 2018 році цей показник знизився до 28%.  

Суттєво покращився загальний рівень відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики

Зокрема, кількість прийнятих ДРС рішень про відмову в погодженні проектів регуляторних актів, які не відповідали принципам державної регуляторної  політики знизилась з 32% у 2017 році до 19% у 2018 році. За позицією ДРС, відповідне покращення зумовлено збереженням у 2018 році практики надання ДРС «адресних» консультацій представникам центральних органів виконавчої влади на етапі розробки проектів регуляторних актів. Протягом 2018 року спеціалістами ДРС проведено 270 консультацій для розробників проектів регуляторних актів

Значно зменшилась кількість випадків повного ігнорування регуляторного         законодавства

У 2018 році зберіглась позитивна тенденція до скорочення кількості прийняття центральними органами виконавчої влади регуляторних актів без погодження з ДРС. Якщо у 2017 році з відповідним порушенням виявлено прийняття 8-ми регуляторних актів, то у 2018 році – лише 3-х. У порівнянні з минулим роком знизилась і питома вага регуляторних актів, прийнятих без погодження з ДРС від загальної кількості регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади у 2018 році. Якщо у 2017 році цей показник становив 5%, то у 2018 – показник питомої ваги прийнятих без погодження з ДРС регуляторних актів знизився до 1%. Також зберіглася тенденція щодо скорочення кількості прийнятих місцевими органами виконавчої влади без погодження з ДРС регуляторних актів.   У 2018 році скоротилась кількість регіонів, в яких були виявлені факти прийняття регуляторних актів без погодження з ДРС.

Дещо зріс рівень відстеження результативності дії регуляторних актів

У 2018 році зросла кількість регуляторних органів центрального рівня, якими протягом року провадились заходи з відстеження результативності дії регуляторних актів  Майже дві третини регуляторних органів центрального рівня, якими здійснювались заходи з відстеження (21 з 35), збільшили обсяги проведення робіт по відстеженню результативності дії регуляторних актів. Внаслідок чого, загальний обсяг проведення центральними органами виконавчої влади заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів зріс майже на 13% у порівнянні з 2017 роком.  

Суттєво підвищилась активність органів місцевого самоврядування у співпраці з ДРС

Протягом 2018 року ДРС опрацьовано 2000 проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування, за результатами аналізу яких: залишено без розгляду – 114 проектів регуляторних актів з підстав подання відповідних документів у неповному обсязі та/або їх оформлення з порушенням вимог Закону, тоді як у 2017 цей показник склав 449. До 1820 проектів регуляторних актів надано пропозиції з обґрунтованими зауваженнями та висновками щодо їх удосконалення, з яких 141 проекти (8%) були розроблені за відсутності встановлених чинним законодавством України повноважень для їх прийняття. До 66 проектів регуляторних актів (3%) були відсутні пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики. У 2018 році до ДРС подавали проекти регуляторних актів для отримання пропозицій 870 органів місцевого самоврядування (майже 16% від їх загальної кількості), що у 2 рази більше у порівнянні з 2017 роком (8%), враховуючи зменшення кількості регуляторних органів.

Із 2000 опрацьованих ДРС проектів регуляторних актів 7% (141) передбачали врегулювання питань за відсутності передбачених законами України відповідних повноважень, з них: кожен третій проект стосувався регулювання питань земельних відносин; продажу, списання, відчуження майна; розміщення тимчасових споруд тощо. За результатами проведеного ДРС моніторингу у 2018 році виявлено 468 регуляторних актів органів місцевого самоврядування, що прийняті з порушенням процедур регуляторного законодавства.

ДРС опрацьовано 24 Ліцензійних умови продовження видів господарської діяльності

Створено умови щодо подання документів для отримання ліцензії в електронному виглядіЗ метою забезпечення прозорості та відкритості процедур видачі ліцензій та документів дозвільного характеру у 2018 році ДРС організовано та проведено низку організаційних заходів з відповідальними центральними органами виконавчої влади, (Мін’юстом, Мінекономрозвитку) та розробником програмного забезпечення ДП «Національні інформаційні системи» стосовно узгодження механізму внесення дозвільними органами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації щодо ліцензій і документів дозвільного характеру та декларацій.

У 2018 році ДРС підготовлено пропозиції до Мінекономрозвитку у вигляді проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з метою врегулювання проблемних питань, які можуть виникнути при запровадженні реєстру, зокрема щодо дати прийняття заяви; формування та ведення на своєму офіційному веб-сайті власних реєстрів документів дозвільного характеру та ведення дозвільних справ за аналогією з ліцензуванням. Запровадження оновленого ЄДР як єдиної електронної системи накопичення даних забезпечить прозорість та відкритість інформації про ліцензії, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування залишалася ефективним інструмент   щодо захисту прав суб’єктів господарювання

У 2018 році Радою проведено 16 засідань, де розглянуто 97 скарг суб’єктів господарювання на дії органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування (безпідставні анулювання, відмови у переоформленні та відмови у видачі ліцензій), що у порівнянні з 2017 роком менше на 25%. Вказане свідчить, що Рада є ефективним інструментом щодо захисту прав суб’єктів господарювання.  

 Дотримання законодавства у дозвільній сфері

У 2018 році ДРС здійснювала експертизу проектів регуляторних актів, пов’язаних з видачею документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, які находили на погодження до ДРС. Розглянуто більше 320 проектів, серед них, проектів рішень органів місцевого самоврядування – 262, проектів законодавчих та нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади – 60. За результатами експертизи проектів регуляторних актів на відповідність вимогам Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» до 76% проектів нормативно-правових актів містили норми, якими запроваджувалося надмірне державне регулювання, ускладнювалися або запроваджувалися нові дозвільні процедури.  

ДРС постійно готує пропозиції про недопущення включення до розроблених проектів регуляторних актів документів дозвільного характеру та дозвільних процедур, не передбачених спеціальними законами, які регулюють відносини у відповідних сферах, та Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Забезпечувалася повна публічність процедури погодження позапланових заходів державного нагляду (контролю)

Протягом 2018 року ДРС з урахуванням рекомендацій Ради з питань державного нагляду (контролю) розглянуто 4643 звернення органів державного нагляду (контролю) щодо надання погоджень на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання їх законних прав (у 2017 році – 3074 звернення). За результатами розгляду звернень ДРС у 2018 році надано 2904 погодження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання їх законних прав (2273 погоджень у 2017 році) та 911 відмов у погодженні (679 відмов у 2017 році). З урахуванням підстав, визначених Порядком, залишено без розгляду 828 звернень органів державного нагляду (контролю) (у 2017 році – 122). У відповідності до Порядку, погодження ДРС на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) та/або вмотивовані відмови у погодженні оприлюднювались на офіційному веб-сайті ДРС у день їх надання – щоп’ятниці.

Інтенсивно здійснювався нагляд за дотриманням законодавства державними органами нагляду (контролю)

З метою попередження та виявлення порушень законодавства державними органами нагляду (контролю ) у 2018 року ДРС було проведено 75 перевірок, в тому числі: 14 перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності (13 планових та 1 позапланова); 22 перевірки додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (21 планова та 1 позапланова); 39 перевірок додержання органами нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (23 планові та 16 позапланових). За результатами всіх перевірок було складено акти та видано приписи, подання та розпорядження. Крім того, за 2018 рік ДРС складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 166-10 (3 протоколи), частиною 1 статті 166-21 (3 протоколи) та частиною 1 статті 188-45 (4 протоколи) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Запроваджено ризик-орієнтований підхід до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

ДРС здійснювався моніторинг приведення органами державного нагляду та контролю нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови КМУ № 342.  Так, з 85 сфер державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) направлено до ДРС проекти постанов Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі – проекти постанов КМУ) у 74 сферах державного нагляду (контролю). Із 85 сфер державного нагляду (контролю) Урядом затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 42 сферах державного нагляду (контролю).

 

 Успішно велася претензійно-позовна робота

У 2018 році у судових справах, в яких ДРС є відповідачем судами, прийнято 38 судових рішень, що набрали законної сили, з них: 27 – на користь ДРС; 4 – не на користь ДРС; 7 – залишено позови без розгляду або закрито провадження. Найбільша категорія справ це справи про оскарження розпоряджень ДРС, прийнятих на підставі рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування за результатом розгляду апеляцій на дії органів ліцензування в порядку передбаченому Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності

Продовжувалася робота над створенням повнофункціональної Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Протягом 2018 року ДРС велись роботи, спрямовані на створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (ІАС ДНК), яка надасть: вільний доступ широкого загалу підприємців до інформації про заходи державного нагляду (контролю); моніторинг ефективності та законності роботи контролюючих органів у частині проведення комплексних перевірок; посилення правової захищеності суб’єктів господарювання.  

ДРС активно співпрацювала з міжнародними організаціями з питань реалізації регуляторної політики та просування реформ в Україні

Завдяки постійному політичному діалогу зі співробітниками секретаріату Комітету з регуляторної політики Організації економічного співробітництва та розвитку ДРС мала змогу переглянути, переоцінити та переосмислити різні регуляторні питання в Україні. ДРС розглядає участь у засіданнях КРП як продуктивну та корисну можливість вивчити найкращий досвід для кращого регулювання, а також як інструмент просування регуляторної реформи в Україні. Важливо також відмітити, що ДРС приєднано до мережі ОЕСР OECD Network Environment. У 2018 році представники ДРС взяли участь у 18-му та 19-му засіданнях Комітету регуляторної політики Організації економічного співробітництва та розвитку. Також у 2018 році ДРС отримала членство в європейській мережі Better Regulation Network (Європейська мережа кращого регулювання), метою якої є обмін знаннями та досвідом між її членами в сфері кращого регулювання.  Співробітництво з даною мережею відкриває для України широкі можливості для зміцнення співпраці з європейськими країнами-членами та можливості обміну досвідом та вироблення рекомендацій щодо інструментів кращого регулювання підприємницької діяльності.

ДРС активно сприяла доступності відкритих даних, стандартизувавши процес оприлюднення регуляторних відкритих даних

У 2018 році набули чинності ініційовані громадськістю, зокрема Громадською радою при Державній регуляторній службі України, та підтримані ДРС, зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, якою затверджено Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Регулярні органи мають оприлюднювати на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних і на власних сайтах проекти рішень, що підлягають обговоренню, та інформацію, визначену законодавством про засади державної регуляторної політики. На початку травня 2018 року ДРС підтримала громадську ініціативу проекту «Регуляторна мапа України», який передбачає створення інформаційно-аналітичної системи, що забезпечуватиме автоматизований збір, обробку та поширення інформації про регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування, задля більш широкого залучення до неї громадськості та бізнесу, здійснення регуляторного нагляду в напівавтоматичному режимі та виявлення неефективних і корупціогенних рішень, з метою усунення бар’єрів економічного розвитку регіонів і поширення кращих практик.

За ініціативи проекту «Регуляторна мапа України», ДРС разом з експертами Програми «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS було розроблено перші в Україні стандарти наборів відкритих даних регуляторних органів та запропоновано готове рішення для виконання вимог законодавства майже 10-ти тисячам регуляторних органів.

 

Share