Юридична косультація : Поділ недобудованого будинку подружжям

Юридична косультація : Поділ недобудованого будинку подружжям

Однією з поширених і складних проблем є розв’язання питання, пов’язаних з режимом спільного майна. Спори пов’язані з поділом майна колишнього подружжя , становлять значну частину справ, які розглядаються судами. Перш за все, слід визначити, яке саме майно  на підставі законодавства відносить до спільного майна подружжя. Так, до майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності відноситься майно, набуте подружжям за час шлюбу, в результаті спільної праці та за спільні кошти членів сім’ї, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Вирішити питання про поділ спільного майна подружжя можна  у добровільному або в судовому порядку. Розглянемо в яких випадках застосовується добровільний порядок, якщо подружжя домовилося про визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшло згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток. У такому випадку, між членами подружжя укладається договір про поділ нерухомого майна відповідно до цих часток, який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У такому випадку, суд при вирішенні питання про поділ майна визначає:

1) з’ясовує джерело і час придбання майна; 2) маштаб спільно нажитого майна, 3) розмір часток майна дружини та чоловіка; 4) спосіб поділу майна відповідно до розміру часток членів подружжя.

Згідно  цивільного законодавства, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Однак, при вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають суттєве значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, ухилявся від участі в утриманні дитини (дітей), приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї. Також, суд може збільшити частку майна дружини/чоловіка, якщо з нею/ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син/дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування. При здійсненні поділу нерухомого майна подружжя суд встановлює чи є будівельно-технічна можливість його реального поділу з виділенням в натурі членам подружжя відповідної частки. Під реальним поділом мається на увазі технічна можливість поділу одного об’єкта нерухомості на два окремих об’єкта. У разі відсутності такої можливості, положеннями Цивільного Кодексу України передбачений варіант присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, але виключно за наявності його згоди.

У разі, якщо реальний поділ об’єкта нерухомого майна здійснити не можна та за відсутності згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації замість його частки, суд здійснює поділ майна, шляхом присудження по ½ частки у праві власності на майно кожному з подружжя.

Нерухоме майно набуває юридичний статус житлового будинку після прийняття його в експлуатацію та з моменту державної реєстрації права власності на нього. Проте, до цього, будучи житловим будинком з юридичної точки зору, об’єкт незавершеного будівництва являє собою сукупність будівельних матеріалів, тобто речей як предметів матеріального світу, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов’язки. Тому, такий об’єкт є майном, що за передбачених законом умов може належати на праві спільної сумісної власності подружжю, і з дотриманням будівельних норм і правил — підлягати поділу між ними.

При вирішенні питання про поділ об’єктів незавершеного будівництва має безпосереднє значення ступінь готовності такого об’єкта, а саме:

  1. наявність лише будівельних матеріалів, з яких планується будівництво;
  2. будинок вже частково збудований, але не завершений;
  3. будинок завершений, але не прийнятий в експлуатацію або/та право власності не зареєстроване;

У зв’язку з чим, обов’язковим в даному випадку є проведення будівельно-технічної експертизи, за допомогою якої можна визначити ступінь готовності об’єкта будівництва станом на час розгляду справи, можливість визначення окремих частини, що підлягають виділу і технічну можливість доведення будівництва до завершення після виділу указаної частини.

З урахуванням висновків такої експертизи, суд може за позовом одного з подружжя здійснити поділ об’єкта незавершеного будівництва, якщо, враховуючи ступінь його готовності, можна визначити окремі частини, що підлягають виділу, і технічно можливо довести до кінця будівництво зазначеними особами.

У разі неможливості поділу об’єкта незавершеного будівництва суд може визнати право за цими особами на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій присудити грошову компенсацію.

Крім того, слід мати на увазі, що окремою обставиною, яка підлягає дослідженню судом при вирішенні питання про поділ об’єкта незавершеного будівництва є період здійснення спільного будівництва та участь членів подружжя в ньому.

Оскільки, у випадку набуття подружжям у власність готового об’єкта нерухомості, судам, як правило, достатньо лише встановити дату укладення відповідного договору (купівлі-продажу тощо), яка і буде свідчити про придбання такого майна під час шлюбу.

А у випадку з об’єктом  незавершеного будівництва, враховуючи тривалість процесу будівництва, досить поширеними є випадки, коли будівництво розпочато до укладення шлюбу або завершене після його розірвання. Ситуація ускладнюється, коли будинок побудований подружжям до розірвання шлюбу, а введений в експлуатацію та зареєстрований вже одним з членів колишнього подружжя після його розірвання. У такому випадку щодо цього майна не діє презумпція спільної сумісної власності подружжя і той з подружжя, хто бажає здійснити поділ такого майна, в першу чергу, має довести, що спірний будинок є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, так як був побудований за спільні кошти та під час шлюбу.

Зазначені обставини, обов’язково підлягають встановленню під час поділу об’єкта незавершеного будівництва між подружжям в судовому порядку та безпосередньо впливають на розміри їх часток у спільному майні.

Таким чином, подружжя має право здійснити поділ об’єкта незавершеного будівництва, але спосіб поділу такого об’єкта має бути обраний з урахуванням вищенаведених особливостей.

Отримати додаткові консультації з цього питання та інших правових питань Ви можете звернувшись до відділу «Надвірнянське бюро правової допомоги» за адресою: м. Надвірна , вул. Грушевського, 18, тел.: 2-80-51; 050-71-91-048. Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно).

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД

 

 

 

Share