Як захистити права споживача житлово-комунальних послуг?

 Як захистити права споживача житлово-комунальних послуг?

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»  визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

Тобто, у розумінні зазначеного Закону, усі послуги, які забезпечують належні умови проживання (послуги з утримання будинків, вивезення побутових відходів, постачання електричної енергії, газо - та водопостачання, тощо) відносяться до житлово-комунальних послуг.

 

З огляду на норми вищезазначеного Закону очевидно, що учасниками відносин у сфері житлово-комунального господарства можуть бути виробники, виконавці, власники, а також споживачі житлово-комунальних послуг.

Права споживачів житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач – це фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Законодавець визначив, що споживач житлово-комунальних послуг має право:

1. Одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;
2. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
3. На відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4. На усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
5. На зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6. На несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7. Отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8. На перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім того, споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

Захист прав споживача житлово-комунальних послуг у разі порушення виконавцем умов договору.

Як передбачено чинним законодавством, у разі порушення виконавцем житлово-комунальних послуг умов договору, споживач має право викликати його представника для складення та підписання акту-претензії споживача.

Звертаємо увагу! В акті потрібно зазначити строки, види, показники порушень та описати в чому саме полягає порушення ваших прав як споживача житлово-комунальних послуг.

У свою чергу, представник виконавця відповідної послуги зобов’язаний з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

Якщо вимогу виконано і представник виконавця відреагував на виклик, необхідно скласти акт-претензію. Складений акт-претензія підписується споживачем та представником виконавця, що прибув за викликом.

У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі (приміром, сам споживач та двоє його сусідів).

Далі акт-претензію необхідно направити виконавцю відповідної послуги, який протягом трьох робочих днів з моменту його отримання має вирішити питання про перерахунок здійснених споживачем платежів або надати обґрунтовану письмову відповідь у задоволенні претензії.

Запам’ятайте! Навіть якщо виконавець відповідної житлово-комунальної послуги відмовив у задоволенні претензії, то ви маєте право звернутися до суду за захистом своїх прав.

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД

 

 

Share