Михайло Петруняк кандидат в депутати до ВРУ по 83 виборчому окрузі місто Івано-Франківськ (фото, автобіографія, передвиборча програма, відомості з декларації)

ЦВК зареєструвала кандидатом в депутати до ВРУ по 83 виборчому окрузі Петруняка М.А. (фото, автобіографія, передвиборча програма).

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на проміжних виборах по 83 виборчрму окрузі з центром в м. Івано-Франківськ відомого на Прикарпатті громадського діяча , члена світового конгресу Українців Петруняка Михайла Андрійовича. Приміжні вибори відбудуться 25 травня 2014 року.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 83,
 безпартійного, самовисуванця
Петруняк Михайла Андрійовича
                           
                                                      «Народ, що готовий пожертвувати  заради добробуту
                                                                                бодай крихтою свого суверенітету,
                                                                                       не гідний ні добробуту, ні суверенітету»…
                                                                                                                                 Джордж Вашингтон


Відданість українській національній ідеї є іспитом на право вважатися людиною і громадянином для кожного, хто живе в Україні і, зокрема, на Прикарпатті та в місті Івано-Франківську. Цей іспит ми складаємо упродовж століть у безперервній визвольній боротьбі.
У наші дні своє право на вільне національно-державне буття нам треба доводити власним вибором тих суспільно-політичних орієнтирів, які здатні подолати загрози для нашої незалежності і досягнути належного рівня соціально-економічного, політичного і духовного розвитку нашої нації.
Тому, у разі обрання мене народним депутатом України від Івано-Франківської громади, я буду продовжувати і утверджувати через законодавче закріплення справу, заради якої живу і працюю все своє свідоме життя, де б я не був, а саме:
-    забезпечення незворотності українського державотворення, подолання всіх зовнішніх і внутрішніх загроз суверенітетові та територіальній цілісності України. Домогтися цього наша Вітчизна зможе через всебічну інтеграцію у європейські економічні та військово-політичні структури. Вважаю, що гасло «українське сонце завжди сходитиме на Заході» має стати домінантою всієї зовнішньої і внутрішньої політики нашої держави. Усі наші негаразди в економіці, соціальній сфері та обороноздатності, вся недолугість державного механізму є наслідком того, що Україна не зуміла своєчасно увійти до спільноти цивілізованих правових держав, не отримала гарантій колективної безпеки від зазіхань слов»янізованої орди.

 

Цю помилку необхідно виправляти рішуче і негайно. Ми сьогодні маємо боротися, вірити і працювати для своєї нації та держави в стократ більше і сильніше, ніж будь-який інший народ. Свої знання і досвід, підтримку своїх виборців,  зобов»язовуюся спрямувати на реалізацію таких завдань:
У політико-правовій сфері.
Для досягнення стабільного розвитку держави і суспільства найголовнішим вважаю демонтаж існуючої бюрократичної системи управління суспільством і заміна її механізмами реального народовладдя. Обов»язковими умовами для цього є:
-    Зміцнення громадянського суспільства і його контроль над усіма галузями національно-державного буття(економікою, політикою, духовним розвитком тощо);
-    Постійне зближення і гармонізація суспільних устремлінь і світоглядних цінностей західних і південно-східних регіонів України, подолання конфліктності і суперечностей населення за географічно-політичними ознаками;
-    Недопущення будь-якої дискримінації громадян за національно-культурним критерієм, взаємну відповідальність держави і особи;
-    Розширення прав територіальних громад і підтримка всіх громадських ініціатив, спрямованих на контроль за органами влади всіх рівнів;
-    Перехід до системи виборності суддів і їх звітності перед народом;
-    Приведення національної системи права у відповідність загальноприйнятим нормам і принципам верховенства внутрішнього та міжнародного права.
У сфері економіки:
Вважаю помилковим і несправедливим(якщо не злочинним!) твердження, що витягати країну з економічної кризи мають ВСІ громадяни, в тому числі й малозабезпечені! В Україні кілька відсотків населення володіють абсолютною більшістю всього національного багатства, привласненого переважно сумнівними методами. А десяткам мільйонів українців залишено вибір: або ставати безправними наймитами на своїй землі, або шукати кращої долі за кордоном. Впродовж усіх років незалежності президенти, уряди, депутати перетворювали Україну у державу неподільного панування олігархії і бюрократії, де під гаслами демократії та державотворення утвердилась система безправ»я і сваволі, однаково антинародна стосовно всіх регіонів України, тому потрібно негайно:
-    Відновити контроль народу над основними чинниками свого розвитку(промисловою інфраструктурою, стратегічними підприємствами, землею, надрами), підпорядкувавши цьому усю зовнішню і внутрішню політику;


-    Зупинити майнове розшарування суспільства і падіння життєвого рівня населення(ні жебрак, ні олігарх ніколи не стануть носіями української національної ідеї);
-    Запровадити прогресивну шкалу оподаткування(зарплати, депозити тощо) з одночасним зниженням нарахувань до фонду оплати праці, що забезпечить зростання надходжень від податку до бюджету і Пенсійного фонду, легалізації зарплати(сьогодні до 50% її виплат-у «конвертах»), покращить інвестиційний клімат і активізує малий та середній бізнес, дозволить уникнути скорочення персоналу у бізнесі(передбачене на 2014-й рік у розмірі 10-20%) і зростання безробіття до 20-25%.
-    Знизити акцизи (на автомобілі, нафтопродукти і т.п.) з одночасним зупиненням процвітаючої і досі контрабанди на митницях;
-    Демонополізувати роздрібну торгівлю і усунути корупційну складову в собівартості товарів та послуг, знизити орендні ставки на комерційну нерухомість, яка в Україні є значно вищою, ніж у Європі, ліквідувати існуючу досі величезну корупційну складову у собівартості будівництва;
-    Знищити схеми незаконного відшкодування ПДВ і системи «відкатів»;
-    Прийняти і неухильно виконувати антикорупційні закони, запровадити «електронний уряд», встановити кримінальну відповідальність для тих чиновників, які є корумпованими;
-    Зміцнити державний сектор у стратегічних галузях економіки як запоруку економічного суверенітету та економічної безпеки України.
-    
У соціальній сфері:
Домагатимуся законодавчих гарантій для:
-    Значного і постійного зростання частини заробітної плати у собівартості продукції;
-    Збільшення частини ВВП, яка розподіляється через бюджет;
-    Запровадження системи погодинної оплати праці;
-    Створення нових робочих місць(особливо високотехнічних);
-    Переходу формування бюджету від територіальних громад до центру та усунення дискримінації громадян залежно від місяця їх проживання;
-    Зростання розміру пенсій та вдосконалення пенсійної системи;
-    Наповнення реальним змістом конституційних прав громадян на житло, роботу, забезпечену старість, захист материнства, безоплатне медичне обслуговування тощо;
-    Уникнення росту цін на газ та комунальні послуги для населення шляхом закриття всіх «чорних дір»-злочинних схем Нафтогазу,  через які щорічно розкрадаються десятки мільярдів гривень, ліберизації газового ринку, вдосконалення системи пільг для малозабезпечених громадян;
-    Надання всебічної організаційно-правової і соціальної підтримки українським трудовим мігрантам та членам їхніх родин;
-    Ефективне використання промислового потенціалу Івано-Франківської області,  міста Івано-Франківська та зокрема-відновлення роботи великих підприємств із залученням іноземних інвестицій.

Мій девіз-«Не питайся, що Україна зробила для Тебе, подумай, що Ти зробив для України, для свого краю, для свого рідного Івано-Франківська і майбутнього наших дітей в дійсно сильній незалежній українській державі в дружній європейській сім»ї».

ЦВК зареєструвала кандидатом в депутати до ВРУ по 83 виборчому окрузі Петруняка М.А. (фото, автобіографія, передвиборча програма).
 
                                                  АВТОБІОГРАФІЯ

                                                        Петруняк Михайло Андрійович

 Петруняк Михайло Андрійович, народився 17 жовтня 1969 року у с. Добротів Надвірнянського району Івано-Франківської області. Батько інженер, викладач, мати-працівник заводу.

Проживаю в м. Івано-Франківську із 1987 року.
Громадянин України і по сьогоднішній час.

Освіта.
В 1984 році закінчив Добротівську восьмирічну школу, а в 1984-1987рр-навчався в сільськогосподарському училищі СПТУ-32 в Коршеві Коломийського району Івано-Франківської області. Спеціальність-організація с/г виробництва, механізатор широкого профілю-шофер-тракторист, слюсар.
У 1995 році закінчив історичний факультет Прикарпатського університету імені В.Стефаника за спеціальністю вчитель історії.
1997-1998-навчання на економічному факультеті Івано-Франківського інституту менеджменту та економіки.
1998-1999-навчався на економічному факультеті Прикарпатського університету імені В. Стефаника.
В 2010 році закінчив юридичний факультет Університету права та економіки імені  Данила Галицького та отримав диплом юриста.

В 2014р.-закінчив Національну Академію державного управління при Президентові України, отримав спеціальність магістр державного управління. 14 лютого 2014 року на відмінно захистив магістерську роботу «Діяльність державних органів України у сфері захисту прав українських громадян за межами її національної території».

Освіта за кордоном.
В 2008 році отримав диплом спеціаліста із врегулювання міжкультурних конфліктів(Іспанія, Валенсія), центр CEIM, Католицький університет.

Трудова діяльність.
1987 рік-сезонні роботи в Україні та Росії-водій, будівельник, с/г роботи.
1987-1999 роки - служба в Радянській Армії, в/ч 44267, старшина батареї. МВО.
1990-1991-завод «Позитрон», 19-цех, Івано-Франківськ, оператор 5-го розряду плазмо-хімічного травлення.
1991-1993-міське споживче товариство, Івано-Франківськ, торговий комплекс «Кооператор», адміністратор.
1994-1999-працював в секторі дрібного приватного бізнесу на посадах експедитора, менеджера, директора  в м Івано-Франківськ.
1999-2011-робота за кордоном, в Іспанії.
Працював різноробочим, садівником, будівельником, менеджером, директором фірми, редактором газети, юристом.
2010-2011-приватний підприємець, Івано-Франківськ.
З листопада 2012 до листопада 2013 року-державний службовець, радник голови Івано-Франківської державної адміністрації з питань європейської інтеграції та інвестицій, Івано-Франківськ. Державну присягу прийняв 6 листопада 2012 року. Звільнений  14 листопада 2013р. із приходом нового голови ОДА від Партії Регіонів.
Офіційний представник Торгово-Промислової палати України в Іспанії.
Представник Інституту зовнішньої комерції Валенсії в Україні.
Шеф-редактор газети «Європейський українець».
З листопада 2013 року-Президент Україно-Іспанської Торгової палати, офіс в м. Івано-Франківську.
 
Громадська діяльність.
Участь в національно-патріотичному русі в 1989-1991рр., участь у студентських страйках.
Голова профкому групи в училищі 1987-88рр., член профкому заводу «Позитрон»90-91рр., член товариства книголюбів та товариства «Просвіта».
2002 рік-створив асоціацію українців «Берегиня» (Валенсія, Іспанія) та газети «Країна Валенсіана», «Родина», «Українська родина». Віце-президент асоціації.
З 2003-го року по сьогодні-президент асоціації українців в Іспанії «Україна», є одним із фундаторів громадського руху в Іспанії та Європі, створював Федерацію українських асоціацій в Іспанії. Сприяв у створенні українських громадських організацій, церков, шкіл, займаюся благодійністю для потреб соціальних та державних закладів області.
2004 рік-голова організаційної ради по проведенні виборів Президента України в Валенсії, організатор та співорганізатор Помаранчевих Майданів в Іспанії.
З 2005-го року-президент Федерації українських асоціацій в Іспанії.
З 2006-го року-член Світового Конгресу Українців, Європейського Конгресу Українців та Української Всесвітньої Координаційної ради.
В серпні 2006-го року на 4-му Всесвітньому Форумі українців обраний до складу Президії УВКР від Іспанії, Італії та Португалії.
2006 рік-обраний заступником Голови Міжнародного громадського об»єднання «Четверта хвиля», репрезентуючи українців всієї Європи.
2007 рік-співорганізатор І-го Всесвітнього економічного форуму в Києві «Українці світу-для України».
2008 рік-створив Івано-Франківське обласне товариство трудових мігрантів та членів їхніх родин «Лелеки», яке очолює по сьогоднішній день.
З 2009 року-позаштатний радник Прем»єр-міністра України Юлії Тимошенко із питань трудових мігрантів.
З 2008-го року-академік Академії козацтва, генерал-майор Українського гетьманського війська.
З 2008 року-член НСЖУ, Національної Спілки журналістів України.
З 2011 року-Генерал-лейтенант Українського Козацтва.
Член Президії Конгресу емігрантських меншин, Іспанія.
Організував особисто, був співорганізатором та учасником більше 150 заходах-Всесвітні Форуми українців,з»їзди та річні збори Світового Конгресу українців, семінарах, конференціях та брифінгах по захисту прав українців у світі та Україні, участь в Конгресі української інтелегенції, був керівником правничої секції на 5-му Всесвітньому Форумі українців. На сьогодні очолюю соціально-правничий напрямок Комісії УВКР по трудових мігрантах-заробітчанах(громадянах України у світі).
З березня 2014 року очолив Раду по створенню Громадського об»єднання громадських організацій Прикарпаття.
Приймаю участь у роботі Координаційної Ради по підтримці громадян Прикарпаття в надзвичайних ситааціях та прийому на Прикарпатті сімей із Криму та Східної України, Івано-Франківськ.
Член Всеукраїнського громадського об»єднання «Майдан» із 15 грудня 2013 року.
Учасник Майдану в Києві, Івано-Франківську та Іспанії.
Підписав ряд колективних звернень до євроінституцій та ООН від СКУ, ЄКУ, УВКР, інші петиції.
Член Народної Самооборони Івано-Франківська.

Видавнича діяльність.
Видає єдину в Європі українську газету «Європейський українець». Видав соціально-юридичний довідник «Для українця в Іспанії» на 240 ст. Видав брошуру на 60 ст. на іспанській мові «Голодомор в Україні». Автор більше сотні статей, публікацій та виступів.

Нагороди.
Серпень 2008-го року-на  9-му Конгресі СКУ нагороджений найвищою нагородою Світового Конгресу українців медаллю святого Володимира за допомогу українцям та Україні.
Січень 2009-го року-нагороджений відзнакою «Патріот України» та занесений до книги «Гордість країни, цвіт нації».
2012 рік-відзначений медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям».
2014 рік-відзначений ювілейною медаллю УВКР «До 200-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка».
В 2010р. УВКР представлений до державної нагороди-ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
Особисто та через очолювані організації займається благодійністю.
В сім»ї виховую трьох дітей-дочка Марія, сини Ростислав та Олександр.
Судимий не був.
Безпартійний, ніколи не був членом жодної із партій.

       Відомості з декларації

Проживає в місті Івано-Франківську із 1987 року.
Михайло Петруняк володіє земельною ділянкою 0,042 га в с. Опришівці(сад №4) та 0,09 га в с. Микитинці Івано-Франківської міської ради, де планує будівництво власного житлового будинку.  Ділянки оформлені в 2013 році і, як і автомобіль, придбані на кошти, зароблені протягом більше 10 років праці в Іспанії та коштують відповідно 17 300 грн та 61 180 грн., згідно договорів купівлі-продажу.
Також Михайло Петруняк отримав в 2013 році після смерті батька дві ділянки в рідному селі Добротові розміром 0,12 та 0,15га(рішення сільської ради) для ведення присадибного господарства.
У власності в Михайла Петруняка перебуває  автомобіль КІА Sportage 2008 року випуску з об’ємом двигуна 2000 куб. см., куплений в кредит на Україні та уже виплачений, а також вантажний мікроавтобус FORD Torneo Connect, 2006 р.в. із об»ємом двигуна 1800 куб.см., придбаний в Іспанії.
Заробітна плата за неповний 2013 рік  становила 16 594, 28 грн.
На депозитах та на рахунках в банках коштів немає.
Михайло Петруняк також орендує біля 4 гектарів землі під майбутнє спільне іспано-українське виробниче підприємство, де мають працювати біля 30 чоловік.