Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення

Олександр Гуменюк : «  У Декларації про державний суверенітет України вперше в новітній історії поруч із "Українською РСР" вжито слово "Україна" як офіційна назва держави

Декларація про державний суверенітет України була виваженим і обґрунтованим документом, укладеним з урахуванням політичних реалій та конкретної ситуації того періоду. Важливим є те, що у Декларації про державний суверенітет України вперше в новітній національній історії поруч із "Українською РСР" вжито слово "Україна" як офіційна назва держави.

 

Документ став важливим кроком українського народу на шляху до самостійного політичного та економічного розвитку. Від тоді зовнішня політика держави розвивалася логічно, послідовно і наступально. Декларація про суверенітет стала не лише основою для подальшої розробки концепції зовнішньої політики молодої Української держави, а й визначила її принципові засади. Зокрема, проголошено, що Україна активно сприятиме зміцненню загального миру і міжнародної безпеки. Принципове значення мало й визнання Україною переваги загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритету загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Все це засвідчило чіткий намір молодої держави увійти в коло  цивілізованих держав світу. Декларація відіграла надзвичайно важливу роль у становленні в Україні конституційного ладу саме на демократичних засадах, заклала цінності, що стали фундаментальними для Конституції 1996 року, а також для всього конституційного законодавства, – зазначив у своєму коментарі депутат Яремчанської міської ради Олександр Гуменюк.

 

   Василь Ноняк –  Декларація про державний суверенітет України, створила правові передумови для ухвалення 24 серпня 1991 Акта проголошення незалежності України

Ухвалення Декларації про державний суверенітет України мало величезне значення в державотворчому процесі. Цей документ окреслив фундаментальні основи майбутньої Української держави. Ухвалений  в середині літа 1990 року  Верховною Радою  державно-правовий акт – Декларацію про державний суверенітет України, заявив про  національні інтереси народу України. Державотворчий акт складався з 10 розділів, в яких детально окреслювались основи державного, політичного та економічного ладу України. Декларація про державний суверенітет визначила  форму правління, визначила суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах". Територія УРСР в існуючих кордонах проголошувалася недоторканною. Верховна Рада УРСР постановляла, що віднині від імені народу України може виступати тільки вона. Декларація утверджувала виключне право українського народу на володіння, користування та розпорядження національним багатством своєї країни. Декларація започаткувала процес новітнього державотворення в Україні, створила правові передумови для ухвалення 24 серпня 1991 Акта проголошення незалежності України, – підсумував сказане Василь Ноняк громадський діяч, юрист.

Спілкувався Святослав Городоцький

 Газета «Життя Прикарпаття»      

Share