Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок дій

Дитина - це найцінніший елемент нашого суспільства, та потребує до себе уваги, піклування та любові від батьків. Але, трапляється, на жаль, порушення \нехтування\ в здійсненні батьками свого обов’язку щодо піклування та виховання дитини. І тоді в іншого з батьків виникає питання в позбавленні батьківських прав іншої сторони.

Питання позбавлення батьківських прав вирішує суд.

Відповідно до ч.1 ст.164 Сімейного кодексу України, підставами позбавлення батьківських прав одного із батьків може бути:

 

1) мати або батько не забрали дитину з пологового будинку без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) якщо він\вона ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;

Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків — це коли вони не дбають про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя.

3) жорстоко поводяться з дитиною \це будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною\;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами \це обов’язково потрібно підтвердити медичним висновком\;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини \для цього необхідно отримати вирок суду\.

При чому, мати або батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

Кожний випадок та факт невиконання обов’язків або протиправних дій має бути доведено та підтверджено відповідними доказами.

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав, відповідно до ст.165 Сімейного кодексу України, мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Таким чином, зацікавленій особі необхідно вчинити наступні дії:

  1. Встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов'язки, злісно не виконує вимог та рекомендацій органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування (хронічні алкоголіки, наркомани, токсикомани);
  2. Звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми, відношення до виконання своїх батьківських обов'язків, та доцільності позбавлення батьківських прав;
  3. Звернутись до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав.

При чому, звернення до органу опіки та піклування для отримання висновку є обов’язковою умовою для позитивного рішення по справі.

Підсудність справи

Справи про позбавлення батьківських прав батька чи матері за загальним правилом розглядає місцевий суд за місцем реєстрації/проживання того з батьків, якого хочуть позбавити прав.

Якщо особа, яка подає позов до суду про позбавлення батьківських прав доповнить позовні вимоги стягненням чи зміною розміру аліментів, то заяву можна подавати до суду за місцем знаходження позивача.

Вартість

За подання позову немайнового характеру особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до Закону України "Про судовий збір" (840,80 грн. у 2020 році).

Хто не може бути позбавленим батьківських прав?

Підстави для позбавлення батьківських прав відсутні при вчиненні злочину батьками з необережності (наприклад, випадкове заподіяння шкоди здоров'ю дитини у ході гри, при домашніх роботах і тощо). 
Не може бути позбавлена батьківських прав особа, яка не виконує своїх батьківських обов'язків внаслідок душевної хвороби, недоумства, тривалого відрядження, утворення перешкод з боку іншого з батьків, з яким проживає дитина.

Чи може той з батьків, хто позбавлений батьківських прав бачитися з дитиною?

Мати та батько, позбавлені батьківських прав, мають право бачитися з дитиною з дозволу суду. З цією метою необхідно подати до суду відповідну заяву про надання їм права на побачення.

Розглядаючи заяву, суд перевіряє чи не завдасть шкоди життю, здоров'ю та моральному вихованню дитини такі побачення та може дозволити разові або періодичні побачення з дитиною за умови присутності іншої особи.

Чи можливо просто відмовитися від дитини?

Ні. Добровільно відмовитися від дитини неможливо! Таке не передбачено діючим законодавством.

Деякі клієнти питають, чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів, посилаючись на п.2 ч.1 ст.164 Сімейного кодексу України, як доказ ухилення від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини?

Практика Верховного Суду у таких справах однозначна: якщо один з батьків (це може бути мати або батько) не платить аліменти на утримання дитини – це не є підставою для позбавлення його батьківських прав.

При поданні позову лише з такої підстави вам скоріше буде відмовлено в його задоволенні. Такої думки притримується й Вищій спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, де у своїй ухвалі по справі № 428/10911/16-ц від 27.11.2017р. зазначив, що заборгованість по сплаті аліментів, навіть значна, сама по собі не може бути підставою для позбавлення батьківських прав.

Кожну справу суд розглядає в сукупності фактів, що підтверджують протиправні дії одного з батьків та інші важливі обставини. Тому, зацікавленій стороні потрібно доводити, крім цього, інші важливі моменти, - такі як, стан відношення до дитини, участь у вихованні та утриманні дитини, наявність висновку органу опіки, факт проживання з сім’єю, факт жорстокого поводження з дитиною, наявність вироку щодо вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини, та інші обставини.

Позбавлення батьківських прав особи, що знаходиться на тимчасово окупованій території, відбувається у такому ж порядку, як і всіх інших.

Які наслідки позбавлення батьківських прав настають для батька/матері?

Результатом набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Згідно із ч.1 ст.166 Сімейного кодексу України це означає, що особа:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Увага!   Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. Тобто, вона й надалі повинна забезпечувати матеріально дитину до досягнення повноліття останньої.

Чи можна поновити батьківські права? Можна.

За ч.1 ст.169 Сімейного кодексу України мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

В такому випадку заінтересована особа повинна довести, що її поведінка змінилась, а обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, відпали та усунені. І все зазначене уважно перевіряє суд.

Проте, поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом, та якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

 

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД

 

Share