1 грудня 1991року - український народ зробив свій вибір

На цьому тижні відзначаємо 20-ту річницю знаменної події — Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, на якому українці більшістю голосів підтвердили Акт проголошення незалежності України, який 24 серпня 1991 року ухвалила Верховна Рада України. На підтвердження Акта проголошення незалежності Верховна Рада України вирішила провести 1 грудня 1991 року республіканський референдум.

З допологою волевиявлення народу було назавжди покладено край політичним спекуляціям противників української незалежності. На всеукраїнському референдумі кожен громадянин мав чітко відповісти "Так, підтверджую, або "Ні, не підтверджую на запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?

Із 37885,6 тис. громадян України, котрі були внесені до списків для таємного голосування, взяли участь у голосуванні 31891,7 тис. (84,18%). Із них позитивно відповіли 28804,1 тис. виборців (90,92%). Таким чином завдяки волі українського народу було підтверджена незалежність української держави. Ця подія дала поштовх до формування повноцінної державної влади, формою державного устрою стала парламенсько-президентська республіка. Головним здобутком процесу державотворення стала побудова унітарної, демократичної, правової держави. В Україні відбулося становлення конституційного ладу на засадах верховенства прав і свобод людини. Державна влада в Україні розмежувалася на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. За Конституцією єдиним органом законодав­чої влади в Україні є Верховна Рада. Конституційний склад Верховної Ради становить 450 народних де­путатів України. Порядок роботи Верховної Ради України визначається її регла­ментом. Верховна Рада обирає зі свого складу Голову Верховної Ради Ук­раїни, який: веде засідання парламенту; організує підготовку питань для розгляду на засіданнях Верховної Ради України. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності Украї­ни, додержання Конституції України, прав і свобод людини і грома­дянина. Вищим органом виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Очолює Кабінет Міністрів — прем'єр-міністр України.

Отже на референдумі українці не тільки підтвердили свій вибір жити у незалежній державі, але і виступили як єдина, згуртована й сильна нація, що пам’ятає свою тисячолітню історичну традицію й сповнена рішучості самостійно творити власне життя у суверенній і демократичній Українській державі.

Відтоді наша країна пройшла складний шлях становлення, долаючи перешкоди. Ми збудували державу, утвердили демократію, підняли економіку, здійснили глибинні соціальні реформи. Відбувся життєво необхідний процес національного відродження і відновлення історичної правди, що триває й донині. Зформується громадянське суспільство, сконсолідувалась українська нація. За останні роки досягнуто кардинального прогресу в європейській та євроатлантичній інтеграції країни. Україна стала повноправним й авторитетним учасником міжнародного життя.

Всеволод КИСІЛЕВСЬКИЙ

Регіональний часопис «Яремчанський вісник»

 

Share