Наукова еліта Івано-Франківщини зростає

Чисельність фахівців вищої кваліфікації, які працюють у різних сферах економіки області, продовжує зростати. За даними статистичного спостереження на 1.10.2010р., в області працювало 1729 спеціалістів вищої кваліфікації, у тому числі докторів наук – 225 осіб, кандидатів наук – 1504 особи. Порівняно з попереднім роком чисельність докторів наук збільшилась на 5,6%, кандидатів наук – на 6,1%.


Серед представників наукової еліти краю вищі вчені звання академіка та члена-кореспондента мають 54 доктори наук та 42 кандидати наук, професора – відповідно 161 та 13 осіб.

Понад 40% загальної чисельності спеціаластів вищої кваліфікації, а це 698 осіб, – жінки. Частка їх серед докторів наук становить 19,1%, кандидатів наук – 43,6%.

У найбільш продуктивному віці (до 40 років) знаходилось понад 35% фахівців, що свідчить про наявність достатньо активного наукового потенціалу. Після досягнення пенсійного віку продовжують працювати 15,9% жінок та 31,6% чоловіків.

Переважаюча кількість спеціалістів вищої кваліфікації – докторів та кандидатів наук, як і в попередні роки, зосереджена у сфері вищої освіти.

http://firtka.if.ua/

 

Share