Український католицький універсетет презентує магістерську програму для журналістів

Український Католицький Університет відкриває магістерську програму з журналістики. Право вступати на програму мають випускники бакалаврату та магістратури гуманітарного і соціально-економічного спрямування. Тривалість програми – 2 роки (4 семестри). Форма навчання – стаціонар.

Магістерською програмою з журналістики Український католицький університет запроваджує в Україні європейську модель підготовки магістрів-журналістів на основі синтезу журналістського фаху з базовою освітою в гуманітарних і соціально-економічних науках.

Випускники матимуть змогу здобути практичні знання і навички, потрібні в журналістській професії. Вони отримають ширше теоретичне бачення того, чим є медіа в суспільстві, які виклики постають перед ними у країні в час переходу до повноцінної демократії, чим медіа мають бути в зрілій демократичній державі, на які міжнародні стандарти і взірці варто орієнтуватися в сучасній журналістській практиці.

На магістерську програму з журналістики приймають 30 осіб в рік. Учасники програми зможуть поглибити розуміння української специфіки взаємостосунків медіа і влади, медіа і економіки, медіа і права, медіа і суспільства на тлі порівняльного аналізу місця медіа у суспільному житті країн Центральної і Східної Європи.

Український католицький університет пропонує альтернативний підхід до вишколу фахівців-практиків у сфері медіа, який відповідає вимогам сучасної європейської журналістики, потребам ринку та суспільному запиту на відповідальних і чесних журналістів. Випускники програми будуть володіти на фаховому рівні англійською мовою.

Зарахування абітурієнтів проходитиме за результатами таких вступних випробувань:

 1. Іноземна мова.
 2. Письмовий іспит зі спеціальності.
 3. Творчий доробок.
 4. Співбесіда.

Навчальний план магістерської програми з журналістики УКУ містить такі блоки дисциплін:

І. Світоглядні дисципліни, які базуються на розумінні магістрами етичних і моральних принципів обраної професії, місії та відповідальності журналіста в сучасному світі, зокрема:

 1. Вступ до журналістики: місія, виклики, перспективи професії.
 2. Медіа і мораль.
 3. Західна цивілізація.
 4. Новітня українська журналістика.
 5. Християнська духовність у постмодерну добу.
 6. Історія ідей.
 7. Церква і соціальна комунікація.

ІІ. Фахові дисципліни, зорієнтовані на глибокий аналіз сучасних процесів в медіа-просторі, вони покликані допомогти слухачам-магістрам отримати належні знання та вміння й фахово себе зреалізувати в політичній, економічній, релігійній, економічній журналістиці, а саме:

 1. Сучасна масова культура: цінності, ідентичності, практики.
 2. Медіакритика.
 3. Медіапсихологія.
 4. Медіариторика.
 5. Західні моделі журналістики.
 6. Медіадискурс/Медіанаратив.
 7. Соціологія медіа.
 8. Інтернет-журналістика.
 9. Журналістське розслідування.
 10. Есеїстика.
 11. Медіа і політика.
 12. Медіа і релігія.
 13. Медіа і культура.
 14. Медіа і економіка.

ІІІ. Дисципліни, які знайомлять студентів з поглядами Церкви на сферу соціальної комунікації і медіа, дають основи християнського світогляду, зокрема:

 1. Християнська духовність у постмодерну добу.
 2. Церква і соціальна комунікація.

ІY. Практична підготовка магістрів буде спрямована на підготовку універсального журналіста. Упродовж навчання кожен студент матиме змогу отримати ґрунтовні теоретичні та практичні знання з теле-, радіо-, Інтернет- та газетно-журнальної журналістики.

Відповідно до цього, УКУ розпочав створення власної сучасної навчально-технічної бази, до якої увійдуть:

newsroom (офіс новин) – мережа багатофункціональних комп’ютерів, програмне забезпечення яких дозволятиме слухачам магістерської програми здобути практичні навики з відеомонтажу, аудіомонтажу, верстки та дизайну друкованих медіа, розробки WEB 2.0;

навчальна телерадіостудія, обладнана сучасним технічним устаткуванням для практичної роботи студентів за напрямами «новинна телерадіожурналістика», «робота в прямому телерадіоефірі», «аналітична телерадіожурналістика».

Навчальний процес забезпечуватимуть викладачі-науковці та журналісти-практики зі Львова, Києва, Харкова, Варшави, Праги, Лондона, Нью-Йорку.

Дату прийому документів та вступних іспитів ми повідомимо після затвердження Міністерством освіти та науки України нових типових Правил прийому.

Магістерська програма з журналістики Українського Католицького Університету функціонуватиме за сприяння Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

west-info.if.ua
Share