Олександр Гуменюк : « Запорукою успішного розвитку туризму є впровадження системи інноваційного менеджменту »

Сучасні ринкові умови господарювання створюють для більшості підприємців середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і в сфері надання послуг. Отримати кращий результат  можна завдяки впровадженню новацій – суттєво нових методів і засобів здійснення комерційної діяльності.  Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів у підприємницькій діяльності  можна досягти лише за умови впровадження систематичного і цілеспрямованого новаторства.  Тому в реаліях нашого часу найважливішим завданням є оволодіти знаннями та навиками у сфері інноваційної діяльності. Для нашого Карпатського регіону, одним з ключових напрямків,  є розвиток туристичного –  ринку надання послуг та виробництво супутніх товарів для повноцінного функціонування туристичної галузі економіки нашого краю.

Про потребу впровадження  інноваційних технологій в сфері туристичної діяльності свою думку висловив відомий прикарпатський бізнесмен, депутат Яремчанської міської ради  Олександр Гуменюк.

 

 «Туризм поправу вважається глобальним соціально-економічним явищем сучасного світу. Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом XXI століття, тому що він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей світового господарства. За даними статистики Всесвітньої організації туризму, на туризм припадає 10% валового світового продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 5% усіх податкових надходжень. Актуальність впровадження інноваційних технологій в галузі туризму продиктована вимогами часу. На сьогоднішній день в нашому Карпатському регіоні  бурхливо розвивається індустрія туризму, але використавши очевидні резерви розвитку, що лежать на поверхні, потребує нового імпульсу та пошуку інновацій для укріплення своїх позицій у конкурентній боротьбі. На сучасному етапі розвитку туристичної діяльності істотне значення має створення й ефективне використання системи інноваційного менеджменту. Незважаючи на складне економічне становище більшості туристичних підприємств, в сучасних умовах проявляється тенденція до посилення їх інноваційної активності, особливо в галузі технологічних інновацій. Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей. Необхідно використовувати інноваційний менеджмент, щоб забезпечити ефективність і прибутковість даної сфери послуг.

В умовах ринкової економіки всі туристичні фірми усвідомлюють необхідність розробки нових товарів і послуг, відмінних від товарів і послуг конкурентів, і пов'язану з цим вигоду. Саме своєчасний вихід нового товару на ринок, чи впровадження надання нових видів послуг  здатні залучити нових покупців та клієнтів і збільшити дохід підприємства. Важливим сегментом розвиту надання туристичних послуг є впровадження електронного бізнесу, який відкриває великі можливості розвитку будь-якому підприємству. Це нова форма ринкових відносин, заснована на застосуванні новітніх телекомунікаційних технологій та Інтернету. Ця система торгівлі прийнятна і для покупця, і для продавця. Але головне, що туризм має велику перевагу перед іншими секторами електронної торгівлі –  його клієнт отримує послугу чи товар безпосередньо в місці його виробництва, в туристичному центрі чи закладі відпочинку. Так на сьогоднішній день в туристичній індустрії широкого використання набули інноваційні технології - програми електронного бронювання та складання турів. Поява нової програми даного виду дозволила не тільки здешевити засоби зв'язку, але й дала можливість працювати всім учасникам туристичного ринку як єдиний офіс. Робота з такими програмами дозволяє агентству отримувати оперативну та достовірну інформацію про ціни і кількість вільних місць у будь-який момент часу, а також мати можливість стежити за проходженням замовлення на всіх етапах його здійснення. Існують різні системи бронювання, вони відрізняються одна від одної набором пропонованих послуг і технологією своєї роботи.  Застосування новітніх електронних технологій дасть можливість  розширення спектру надання послуг та забезпечить успішний розвиток туристичної галузі в нашому Карпатському регіоні», – підсумував сказане  відомий прикарпатський бізнесмен, депутат Яремчанської міської ради  Олександр Гуменюк.

Спілкувався Святослав Городоцький

( Газета "Життя Прикарпаття")

Share