Олександр Гуменюк :"Освіта через усе життя" - нова формула освіти, необхідність якої вимагає сучасна цивілізація

Про нову тенденцію в українській школі , а саме дистанційне навчання в загальноосвітніх школах поцікавився думкою наш журналіст у депутата Яремчанської міської ради Олександра Гуменюка.«З розвитком інтернету отримує подальший розвиток і технологічну реалізацію ідея відкритої освіти.                                                Така форма освітнього процесу залучає учня у відкриті системи інформаційних баз даних, знімає просторово-часове обмеження в роботі з різними джерелами інформації, що досить актуальне в сучасному постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Відкрита освіта передбачає використання нових засобів телекомунікацій, залучаючи школяра до широкого відкритого інформаційного світу, також дозволяє молодій людині нової соціальної формації повніше реалізувати свої потенційні можливості. Без такого підходу неможливий розвиток індивідуальності, а в цілому – неможлива й еволюція всього суспільства.

Це –  нова формула "Освіта через усе життя", необхідність якої вимагає сучасна цивілізація з її гуманізацією і демократизацією суспільних відносин, швидкою зміною техніки і технологій. На сьогодні це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти. Основна ідея оновлення старшої ступені загальної освіти полягає в тому, що освіта тут має стати більш індивідуалізованою, функціональною та ефективною. Дистанційне навчання покликане допомогти в глобальному освітньому просторі, воно виступає як ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних проблем, зокрема, надає можливість одночасно з гнучким за часом і високопрофесійним за змістом вивченням різних предметних розділів знань, формуванням умінь і навичок роботи з багатьох навчальних дисциплін забезпечити інтенсивне практичне застосування тими, хто навчаються, методами і засобами інформаційно-комунікаційних технологій, розвиває уміння і навички у сучасній науці і практиці. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти. Для нашого гірського регіону  є дуже доречною, адже враховуючи географічні умови проживання населення на Яремчанщині, саме така форма навчання може значно полегшити доступ до знань нашим учням», - підсумував депутат Яремчанської міської ради Олександр Гуменюк.

Спілкувався Святослав Городоцький

 

 

Share