Олександр Гуменюк – про аспекти узгодження бюджетних планів зі стратегією розвитку територіальних громад

Наприкінці минулого року місцеві територіальні громади рішеннями своїх рад ухвалили бюджети на 2022 рік. Але як правильно збалансувати місцеві бюджети. Про це наш журналіст розпитував у депутата кількох скликань Яремчанської міської ради Олександра Гуменюка.

Олександре Зотовичу, що собою представляє бюджет територіальної громади ?

Бюджет територіальної громади  є фінансовим документом, який перебуває у сильній залежності з усіма сферами життєдіяльності територіальної громади: з одного боку, він залежить від процесів, що відбуваються, а з іншого – впливає на них. Для досягнення оптимального  результату потрібне системне підпорядкування бюджетного планування цілям, які визначає орган місцевого самоврядування.Бюджетне планування повинно відповідати планам з стратегічного розвитку територіальних громад.Стратегічне бюджетне планування має враховувати пріоритети та завдання, визначені у стратегії розвитку громади та мають бути орієнтовані на виконання річних програм соціально-економічного розвитку.

 

Що включає в собі поняття – прогноз місцевого бюджету ?

Прогноз місцевого бюджету допомагає узгодити основні кількісні бюджетні параметри зі стратегічним плануванням на рівні територіальної громади на середньострокову перспективу і містить в собі цілу низку аспектів, а це : основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку відповідної території; загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди); показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди); показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; інші показники та положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет.

Що повинно бути враховано  в основі річного бюджету ?

Річні бюджетні програми повинні враховувати стратегічні плани діяльності. Основні компоненти бюджетних програм, а це : мета, завдання та очікувані результати – мають відповідати аналогічним складовим стратегічних планів.

Це створює умови для спрямування бюджетних видатків на заходи, визначені стратегічними планами діяльності. При цьому досягається очікуваний результат.  

Що дає якісне бюджетування ?

Узгодженість бюджетування зі стратегічним плануванням дозволяє досягати таких результатів,  як : розширити виміри збалансованості бюджету завдяки збалансуванню завдань та цілей місцевої політики з ресурсами бюджету, а також збалансувати пріоритети бюджетної політики у часі; підвищити ефективність використання бюджетних коштів шляхом узгодженості бюджетування зі стратегічним плануванням діяльності територіальної громади;  підвищити відповідальність головних розпорядників бюджетних коштів за досягнення результатів, визначених у стратегічних планах. Таким чином програмно-цільове бюджетування дозволяє узгодити зі стратегічними планами ще й якісні параметри бюджету. Ключові параметри, за якими бюджетна політика узгоджується зі стратегічним плануванням, – мета витрат, завдання та очікувані результати.

Дякую Олександре Зотовичу за грунтовне та вичерпне інтерв’ю. Сподіваюсь, що ваші колеги депутати Яремчанської міської ради приймаючи бюджет територіальної громади на 2022 рік керувались саме такими засадами, про які ви розповіли.

Інтерв’ю провів                                                                                                                                                                                  Всеволод Кисілевський,                                                                                      

член Львівської обласної організації НСЖУ

 

 

Share