Василь Скрипничук: «Необхідним є створення повноцінних виконавчих органів місцевого самоврядування»

Виступаючи із доповіддю «Законодавча основа місцевого самоврядування в Україні: етапи розвитку, сучасний стан та перспективи» на Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю, що відбулася за сприяння Івано-Франківської обласної ради 2-3 березня в Івано-Франківську, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, кандидат юридичних наук Василь Скрипничук відзначив, що конституційне та законодавче регулювання місцевого самоврядування в Україні в даний час є далеким від досконалості.

«Чим більше самоврядування обмежується місцевими справами, тим більшого простору йому може бути надано, і, навпаки, чим більше покладається на нього загальних справ, тим більше воно утискується в своїх діях і підпадає під контроль центральної виконавчої влади. 3 чисто юридичної точки зору очевидно, що оптимальним є гармонійне поєднання обох засад, за якого одна доповнює іншу і все управління становить струнку систему. Зберігаючи значну частку самостійності у вирішенні місцевих справ, самоврядування має підкорятися центральній владі в усьому, що стосується загальнодержавних вимог», – зауважив Василь Скрипничук.

На думку Василя Скрипничука, з метою уникнення непорозумінь на місцях та припинення політичної нестабільності доцільним є створення самодостатніх органів місцевого самоврядування, зокрема, створення повноцінних виконавчих органів обласної ради, які б не ділились своїми повноваженнями з місцевими державними адміністраціями.

«Стратегічними для розвитку самоврядування в Україні можна визначити наступні завдання: подальше законодавче та організаційне посилення органів самоврядування як суб'єктів публічної влади; проведення роздержавлення (доцільної децентралізації) влади; легітимізація (легалізація) регіонального самоврядування; посилення ролі об’єднань органів місцевого самоврядування; єдність органів місцевого і регіонального самоврядування та їхніх об’єднань в роботі по демократизації суспільства, децентралізації влади та ресурсів для більш повного задоволення потреб населення», – наголосив керуючий справами виконавчого апарату обласної ради.

Як зазначив Василь Скрипничук, необхідною є самостійність рад у вирішенні всіх питань, віднесених законом до їхніх повноважень, без втручання держави. Важливими складовими цього є забезпечення  самостійності місцевих органів у фінансовій сфері, розширення самостійності та відповідальності місцевих органів влади у вирішенні завдань життєзабезпечення та розвитку територій, ліквідація місцевих державних адміністрацій та передача їх функції новоутвореним виконавчим органам рад.

Прес служба Івано-Франківської облради

Share