М. Ерстенюк: Через аудит і справедливість можна досягти успіху в майбутньому

У країнах розвинутої демократії  при зміні влади обов’язково проводять аудит ( ревізію) діяльності  попередньо обраної влади минулий період. Слід враховувати, що обов'язковимсегментом управління суспільними ресурсами будь-якої місцевої влади є звітування перед громадою за використання владних повноважень , тобто проведення аудиту (ревізії діяльності). Метою такого процесу є потреба створити умови коли обрана влада нестиме відповідальність перед суспільством за  ефективне чи не ефективне використання своїх повноважень, а це: виконання бюджету, витрати бюджетних коштів , використання комунального майна, земельних ресурсів,  оцінка обґрунтованості прийнятих радою рішень. Завдання аудиту (ревізії ) полягає у виявленні відхилень від чинних законів, норм, порушень принципів законності, ефективності, доцільності й економності управління ресурсами.

Систему аудиторських перевірок потрібно застосовувати при зміні  влади   для виявлення порушень у всіх сферах діяльності, якщо такі мали місце,   щоб запобігти  повторенню  порушень у майбутньому.   Часто місцеві органи влади приймають колегіально  рішення, які не зовсім відповідають інтересам громади чи утискають права окремих членів громади. Для мене проведення аудиту (ревізії діяльності влади) є лінією старту для новообраної влади та зокрема її голови,  задля визначення реального стану справ у фінансово-господарській діяльності влади та забезпеченні справедливості кожному у відповідності до можливостей і чинного Законодавства України, адже через аудит і справедливість можна досягти успіху в майбутньому.

 Михайло Ерстенюк

депутат Івано-Франківської обласної ради

Share