Фотогалереї - Історичні фото

akvedukt
akvedukt
bar
bar
cerkva v tatarovi
cerkva v tatarovi
chabany
chabany
dora
dora
grynivci
grynivci
homiak
homiak
image00001
image00001
image00002
image00002
image00003
image00003
image00004
image00004
image00005
image00005
image00008
image00008
image00010
image00010
image00012
image00012
image00041
image00041
image00042
image00042
image00046
image00046
image00047
image00047
image00048
image00048
image00049
image00049
image00050
image00050
image00051
image00051
image00052
image00052
image00053
image00053
image00056
image00056
image00058
image00058
image00077
image00077
image00078
image00078
image00079
image00079