Історичні віхи творення Конституції України

Кожного року 28 червня вся країна відзначає День Конституції України. Історичний шлях до цієї події був довгим і тернистим.

 Перша Конституція в історії України датується  1710 роком, коли гетьман у еміграції,  Пилип Орлик склав документ під назвою «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького». В ньому  було задекларовано: «Україна по обидва боки Дніпра має бути на віки вічні вільною від чужого панування». Вона вважається також однією із перших конституцій у світі! Адже конституцію США було схвалено лише 1787 р., конституцію Франції та Польщі – 1791 р., конституцію Португалії – 1822 р., конституцію Австрійської імперії та Австро-Угорської монархії – 1848 р., конституцію Російської імперії – 1905 р.
    Українська Конституція була складена давньоукраїнською мовою та латиною. Латиномовна копія Конституції Пилипа Орлика ХVIII ст. зберігається в Національному архіві Швеції, україномовна – у Російському державному архіві. Конституційні підвалини закладені гетьманом   Пилипом  Орликом  стали логічним наслідком розвитку національних вимог українців – від культурної і політичної автономії в складі різних держав до яких входили території українських земель  до вимог самостійності. І лише через більш ніж два століття, 29 квітня 1918 р., Центральна Рада як демократичний парламент Української Народної Республіки прийняв нову Конституцію . В державі встановлювалася парламентська республіка, гарантувалися основні права людини, вводилися демократичні принципи національного співіснування. Але діяла вона буквально кілька годин – в той же день Київ був окупований німцями, і до влади прийшов уряд гетьмана Павла Скоропадського.

 

 Після встановлення в Україні радянської влади, 10 березня 1919 р. ІІІ Всеукраїнський з'їзд Рад прийняв Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), яка проголосила диктатуру трудящих і експлуатованих мас над капіталістами і поміщиками. Друга Конституція УРСР була прийнята 15 травня 1929 р. Вона встановлювала повновладдя трудящих, скасовувала приватну власність, заявляла про входження в СРСР, закріплювала принцип верховенства загальносоюзних органів і загальносоюзного законодавства, що перетворювало проголошений суверенітет в політичний міф.
    Чергова Конституція УРСР (30 січня 1937 р.) було розроблено в повній відповідності до Конституції Радянського Союзу. За цим же принципом була побудована і Конституція УРСР, прийнята Верховною Радою республіки 20 квітня 1978 року.  Так, всі чотири радянські конституції України не відповідали українській традиції конституціоналізму, і лише здобуття Україною незалежності дало новий поштовх розвитку конституційного процесу в Україні. Конституційний процес тривав кілька років, і завершився 28 червня 1996 року прийняттям Конституції України.

 

    
    Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Складається з преамбули та 14 розділів.
    Тексту Конституції передує Преамбула, в якій Верховна Рада України оголошує, що від імені українського народу – громадян України всіх національностей, «...усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням...» приймає цю Конституцію – Основний Закон України. Згідно з Конституцією, Україна проголошена демократичною, соціальною і правовою державою. За формою державного устрою – унітарною, за формою державного правління – президентсько-парламентською, де президент є главою держави, а Кабінет Міністрів – вищим органом у системі органів виконавчої влади. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Система місцевого самоврядування поєднує елементи громадянської та державницької концепцій, тобто інститутами місцевого самоврядування визнано не лише сільські, селищні, міські Ради та їх виконавчі органи, а й районні та обласні Ради. Суттєвою ознакою демократичного характеру української Конституції є визнання її норм нормами прямої дії. Це означає, що гарантується звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України.

З нагоди визначної дати вітаю всіх з державним святом – Днем Конституції України! Рівно 26 років тому наша держава отримала Основний Закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще й благополучне життя у власній державі.

 Михайло Ноняк,
Голова Всеукраїнської Профспілки військових, працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій

Share