Євген Настенко – влада, яка не приділяє увагу поширенню інформації про свою діяльність приречена на невдачу

Своєю думкою про важливість інформування громади в умовах сьогодення поділився з нашим журналістом член Яремчанського міськвиконкому Євген Настенко.

«Шлях до утворення успішної ОТГ полягає у факторі відкритості місцевої влади до громади. Зчогопочинаєтьсясучасна сильна громада? Факторівуспіху, звісно, чимало, однаксаме принцип відкритостізакладає основу для розвитку ОТГ в усіх сферах. Найефективніший спосібпродемонструватипрозорістьОТГ — докладнорозповісти про неї в пресі, раді, телебаченні.

Також важливим фактором є обов’язкове створення офіційного сайту ОТГ, якийповинен бути точкою входу при знайомстві з громадою. Повна та актуальна інформація на вебсайтіпідсилитьпозитивнийіміджвашої ОТГ середінших громад та усіхзацікавлених у співпрацісторін.Прозорийпідхід до оприлюдненняінформації про громаду заощадитьчимало часу мешканцям. Уявіть, щогромадянам не треба годинами вишукуватипотрібніконтактичи документ на сайті, адже все доступно у структурованійформі у кількакліків. Такийпідхідсформуєдовіру до керівництвагромади та продемонструємешканцям, що для них працюєчесна та відкрита команда. Також оприлюднення інформації є важливим фактром для бізнесу. Локальним підприємцям важливо знати, які можливості розвитку відкриваються для них у громаді. Чиможназапропонуватисвоїтоваричипослугидля тендеру? З ким комунікуватищодовідкриттяновоїторговельної точки? На всіціпитаннямає бути легко знайтивідповідь на сайті. Також вартопам’ятати, щоніхто не хочекупувати кота в мішку. Інвесториприскіпливооцінюютьваріантивкладеннявласнихкоштів, тому важливодотримуватися принципу прозорості й у оприлюдненніданих про всібізнес-можливостігромади.Чесна та актуальна інформація про вашу ОТГ — запоруказацікавленостіінвестора та налагодженнявдалихподальших партнерств.Ефективна інформаційна робота офіційного сайту ОТГ повинна стати  основним джерелом для друкованих та цифрових ЗМІ. У нас побутує вислів : «Хто володіє інформацією – той володіє світом». На мою думку без донесення інформації до суспільства та бізнесу – співпраця неможлива , а як наслідок місцева влада, яка не приділяє увагу поширенню інформації про свою діяльність приречина на невдачу».

 Спілкувався Всеволод Кисілевський

 

Share