Консультація адвоката «Права споживачів»

Соціально-економічні та політичні перетворення, які відбуваються в нашій країні, розвиток ринкових відносин, свобода підприємництва, конкуренція товаровиробників сприяють насиченню ринку товарами як вітчизняного, так й іноземного виробництва, збільшенню обсягу споживання і можливості більш широкого вибору товарів  (робіт, послуг). Ці процеси, на жаль, супроводжуються наповненням споживчого ринку товарами та послугами неналежної якості, а також такими, що не відповідають у повній мірі потребам і вимогам споживачів.

Відповідно до ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Захист прав споживачів забезпечується також Законом України «Про захист прав споживачів». Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, (робіт, послуг) та виробниками, виконавцями, продавцями різних форм власності, а також встановлює права споживачів.

 

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на:

- захист своїх прав державою;

- належну якість продукції та обслуговування;

- безпеку продукції;

- необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

- відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції);

- звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

- об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Споживачі також мають інші права, які виникають у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку:

1) недоліків придбаного товару:

- вимагати пропорційного зменшення ціни;

- безоплатного усунення недоліків товару, в розумний строк;

- відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

2) істотних недоліків товару, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару:

- розірвання договору та повернення сплаченої за товар коштів;

- вимагати заміну товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника) товар.

З огляду на вищевикладене, споживач подає письмову скаргу (претензія) на ім’я суб’єкта господарювання, в якій викладає суть питання та долучає до неї розрахунковий документ (наприклад, фіскальний чек), а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, крім фіскального чеку, необхідно подати ще й – технічний паспорт чи інший документ, що його замінює, з позначкою про дату продажу (на сьогоднішній день, це може бути, коробка товару разом з гарантійним талоном). Суб’єкт господарювання, у свою чергу, повинен зареєструвати скаргу (претензію) споживача. Якщо він відмовляє споживачу у реєстрації скарги (претензії), вона направляється поштовим зв’язком з повідомленням про вручення та з описом поштового вмісту. По термінах скарга (претензія) розглядається протягом 1 місяця, в порядку Закону України «Про звернення громадян».

У скарзі (претензії) має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладену суть порушеного питання та вимога про його усунення. Скарга (претензія) повинна бути підписана заявником (заявниками) із зазначенням дати.

За інших обставин, тобто у разі залишення скарги (претензії) без розгляду                       захист прав споживачів здійснюють:

1) центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;

2) суди.

З метою запобігання негативним для споживача наслідкам, споживачі зобов’язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виробником) документації на товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

 Ремарка: «У будь-якому разі, якість споживчих послуг залежить саме від Вас, так як Ви являєтеся регулятором якості цих послуг, а тому давайте разом зробимо рівень життя кращим і не зволікайте та не ігноруйте своє право на належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця)».

Адвокат Іван Федів

Керуючий партнер ТОВ «Західноукраїнське правниче бюро «UNILAW»

Член ради адвокатів Івано-Франківської області

Сайт: www.unilaw.com.ua

Share